Kommenteeri

Peaministri sõnul on ta paremäärmusliku vägivalla ohtu Eesti julgeolekuasutustega arutanud

Esitasin tänases Riigikogu infotunnis peaminister Jüri Ratasele küsimuse EKRE noorteühenduse "Sinine Äratus" tegevuse kohta. Peaminister kinnitas, et on Eesti julgeolekuasutustega arutanud äärmusorganisatsioonide tegevusest tingitud ohtu. 

Näen "Sinise Äratuse" käitumises tõsist ohtu ning pean taunimisväärseks, et EKRE juhid ei ole kutsunud üles oma noorteorganisatsiooni sellist tegevust koheselt lõpetama.

Mul on ühelt poolt hea meel peaministri kinnituse üle, et äärmuslaste tegevusest tingitud vägivallaohu küsimust on julgeolekuasutustega arutatud, samas oleksin muidugi oodanud peaminister Rataselt märksa selgemat hukkamõistvat seisukohta oma valitsuskaaslaste käitumise suhtes antud küsimuses - eriti rahandusminister Martin Helme avaldusega seoses, kus ta kinnitab, et toetab "Sinise Äratuse" relvakoolitusi kahe käega ja leiab, et noori tulebki innustada relvastuma.

Toon allpool ära infotunnis toimunud arutelu stenogrammi. Ma arvan, et see räägib suuresti enda eest. 

Esimees Henn Põlluaas
Esimesena ongi küsimus peaminister Jüri Ratasele ja esitajaks Raimond Kaljulaid. Palun!

Raimond Kaljulaid
Aitäh, aitäh härra esimees! Hea peaminister! "Pealtnägija" tõi hiljuti avalikkuse ette Keskerakonna koalitsioonipartneri EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus poolt korraldatavad relvakoolitused ja pildid nendelt koolitustelt, kus siis alaealised poseerivad relvadega, mida saadavad – tsitaadi algus – "juudi- või rassivihale viitavad või muidu vägivallaga ähvardavad pildi allkirjad". Nii kirjutab meie Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal. Selles loos siis ka kogemustega veebikonstaabel ja lastepsühhiaater peavad neid pilte ja sellist tegevust ehmatavaks ja ähvardavaks. Sinu valitsuse rahandusminister Martin Helme aga ütleb, et tema toetab Sinise Äratuse tegevust kahe käega, peab seda väga õigeks ja noortele innustavaks. Minu küsimus. Ja ma palun, et sa kuulaks seda hoolikalt ja vastaksid sellele konkreetsele küsimusele. Kelle hinnanguga sina nõustad – kas spetsialistide, kes ütlevad, et selline käitumine on vale ja ohtlik, või oma valitsuse rahandusministriga, kes ütleb, et see on, vastupidi, väga õige? Ma tänan!

Peaminister Jüri Ratas
Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Hea küsija, aitäh küsimuse eest! Ma olen sageli sellistel juhtudel mõelnud ja ka hetkel kasutan seda võimalust, et tsiteerida Eesti põhiseaduse § 12, mis otseselt keelab Eestis rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamise. Selline tegevus on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. Kui neid põhimõtteid on rikutud, siis usaldan Eesti õiguskaitseorganeid ja Eesti õiguskorda. Kindlasti vihkamisele ei ole Eesti ühiskonnas kohta.
Nüüd selle sinu poolt tõstatatud küsimuse osas kindlasti ma mõtlen ka sellele aspektile, kui kergesti me paneme igasuguseid pilte või informatsiooni sotsiaalmeediasse. Võib-olla siin mõttekoht eriti veel noorematele, kui nad seda teevad, et see jääb alatiseks sinna. Ja kindlasti see mõjutab ühel või teisel kujul ka nende teed, tulevikuteed, olgu see haridustee, olgu see töötamine, olgu see sõpradega suhtlemine. Nii et ma arvan, et sellele tuleks ka alati mõelda, kui teha ükskõik missuguseid postitusi. Ma saan aru su küsimusest, et sa küsid, et kummale poole ma kaldun. Aga mul on ka – ma tänan selle võimaluse eest! – õigus ka vastata ja ma jään oma vastuse juurde. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Täpsustav küsimus. Raimond Kaljulaid, palun!

Raimond Kaljulaid
Aitäh, härra esimees! Aitäh, hea peaminister! Olgu siis stenogrammis kirjas, et tegelikult minu küsimusele sa ei vastanud. Minu küsimus oli: kellel on õigus – kas ekspertidel või rahandusministril? Aga täpsustav küsimus. Mina isiklikult olen seisukohal, et selliste relvaühenduste loomine poliitiliste organisatsioonide poolt on väga suur oht meie sisejulgeolekule. Kui te lugesite täna uudiseid, Europol näiteks samamoodi on avaldanud muret, et paremäärmuslikud radikaalsed organisatsioonid värbavad kas siis politsei- või sõjaväelise taustaga inimesi, püüavad omandada teatud võimekust. Nii et ma arvan, et selle üle tegelikult Euroopas laiemalt ollakse mures.
Nüüd minu teine küsimus on see: kas teil – või vabandust, kas sinul, me oleme siis pikalt juba sina peal – on olnud Eesti sisejulgeoleku, julgeoleku eest vastutavate asutustega sel teemal jutuajamisi, kohtumisi, arutelusid, mis puudutab just nimelt paremäärmusliku radikalismi levikut Eestis? Kas seda on arutatud? Kui on arutatud, siis mis on valitsuse tegevuskava, kuidas ära hoida seda, et see Eestis väljuks lihtsalt retoorika piiridest? Ja kui seda ei ole arutatud, seda ei ole tehtud, siis miks ometi – eriti nüüd pärast nende piltide ilmumist rahvusringhäälingus – ei ole seda tehtud ja millal on siis kavas seda teha? Aitäh!

Peaminister Jüri Ratas
Aitäh! Igasugust sellist vihkamistemaatikat, ükskõik mis kohast see ühiskonnas tuleb, kas paremalt äärest, vasakult äärest või keskelt, loomulikult on arutatud. Selleks on ju olemas valitsustasandil erinevad kohad, kus seda tehakse. Võib-olla kõige rohkem me vaatame nendele asjadele peale Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonis. Nii et vastus on: loomulikult on arutatud. Ja kindlasti neid teemasid – ma selles mõttes olen küsimuse püstituse nõus – tuleb hoida väga fookuses. Ma ütlen ka niiviisi, et sa ütlesid oma küsimuses, et see ei väljuks retoorikast või ta ei läheks retoorikast edasi, aga ma arvan, et me peame pingutama ka selle nimel, et seda ei oleks ka retoorikas. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Jaak Juske, palun!

Jaak Juske
Austatud eesistuja! Austatud peaminister! Olen teatavasti saatnud härra siseministrile kirja, kus ma küsin, et kas pole põhjust algatada Sinise Äratuse laialisaatmise menetlust, sest erakonnaseadus väga ühemõtteliselt keelab erakonna struktuuriüksustena ühendused, kes ennast relvastavad või tegelevad sõjaväeliste õppustega. Milline on teie seisukoht selles küsimuses, härra peaminister?

Peaminister Jüri Ratas
Aitäh! Ma kordan ka teile, härra Juske, seda mõtet, mis ma ütlesin eelnevale küsijale, et ma kindlasti usaldan Eesti õiguskaitseorganeid, Eesti ühiskonda, õiguskorda ja vihkamisel ei saa olla ühiskonnas kohta ja eks kindlasti selle peale, kui see läheb seaduse vastu, siis selle peale Eesti õiguskaitseorganid ka reageerivad. Aitäh teile!

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

Lisa kommentaar

Email again: