Kommenteeri

Liitun Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, et seista jõukama, õiglasema ja vabama Eesti eest

Head toetajad ja sõbrad. Tänan kõiki, kes on mulle viimastel kuudel nõu andnud, kuidas minna edasi ja kõige tõhusamalt kaitsta nende inimeste huve, kes Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel minu poolt hääletasid.

Minu arvates on Eesti riigi ees täna kolm kõige olulisemat ülesannet.

Majanduskasv, mis jõuab kõigini

Esiteks, meil on vaja investeerida oma majanduse konkurentsivõimesse. See tähendab panustamist haridusse ning teadus- ja arendustegevusse. Peame toetama oma ettevõtjaid, kuid samal ajal hoolitsema selle eest, et majandusedu väljenduks ka meie inimeste suuremates sissetulekutes, suuremates palkades ja pensionides.

Suurem pension, tõhusamad sotsiaalteenused

Teiseks, Eesti ei ole enam nii vaene, et me ei suudaks pakkuda vajalikku tuge ja abi neile inimestele, kes seda väga vajavad. Eakad inimesed väärivad suuremat pensioni, tervishoid vajab lisaraha ja meie sotsiaalsüsteem peab pakkuma suuremat turvatunnet.

Ühtsem ühiskond, konstruktiivne välispoliitika

Kolmandaks, peame parandama lõhed Eesti ühiskonnas ning taastama Eesti kui konstruktiivse, toimeka ja positiivse väikeriigi maine. Peame ületama rahvuspõhised vastuolud ning tagama meeste ja naiste võrdse kohtlemise. Kõigil Eestis elavatel inimestel on võrdsed õigused.

Kõik need ülesanded on Eestile jõukohased. Viimaste kuudega Eestile tekitatud kahju on nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt väga suur, kuid ma olen kindel, et suudame vead parandada ja edasi liikuda.

Olen väga põhjalikult analüüsinud Eesti erakondlikku maastikku ning seal tegutsevaid poliitikuid ja inimesi. Olen jõudnud selge veendumuseni, et kõige kindlamini seisab jõukama, õiglasema ja vabama Eesti eest Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Ma olen kohtunud ja pikemalt rääkinud väga paljude sotsiaaldemokraatidega. Ma olen kindel, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehel Indrek Saarel on väga hea plaan, kuidas minna edasi ning suurepärane ja tark meeskond, kellega seda ellu viia.

Olen täiesti veendunud ka selles, et sotsiaaldemokraatide tänane reiting ei väljenda kaugeltki selle erakonna tegelikku potentsiaali ega väärtust. Lähimad aastad saavad Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale olema väga põnevad ja väga edukad ning olen valmis kõigi oma oskuste ja teadmistega sotsiaaldemokraatide edusse panustama.

Lisa kommentaar

Email again: